Kondiční lety

Kondiční lety jsou určeny především již pro piloty ultralehkých letadel, kteří vlastní průkaz pilota ULL (a). Máte tak možnost si po delší přestávce osvojit režimy a bezpečnostní postupy v rámci pilotáže a oživit si leteckou komunikaci. Lety jsou prováděny na letounech AK, nebo vašem vlastním letadle. Součástí kondičních letů je i přeškolení na tento typ letounu. Pokud máte za kniplem jakékoliv obavy a necítíte se úplně suverénně, kondiční lety pod dohledem instruktora vám jistě přidají patřičné zkušenosti a sebevědomí. Během kondičních letů odhalíte s instruktorem své slabiny a na ty se zaměříte. Díky tomu poctivě vypilujeme všechny letecké režimy a postupy, které vám činí potíže. Po delší letecké neaktivitě je i v rámci bezpečnosti lepší absolvovat kondiční lety pod dohledem zkušené osoby a znovu si navyknout na pilotáž ultralehkého letadla ve všech fázích letu. Kondiční lety se vám samozřejmě započítávají do nalétaných hodin, takže je možné si tyto lety připočítat k odlétanému potřebnému minimu 5 hodin za dva roky, které jste jako držitel pilotního průkazu povinen nalétat.

Více informací se dozvíte ZDE!