Cílem výcviku pilota ultralehkých letadel aerodynamicky řízených je vycvičit žáka v technice pilotáže a v obsluze z hlediska teoretických i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a vyhověl požadavkům držitele pilotního průkazu. Pilotní průkaz pilota ultralehkých letadel – ULL (A) opravňuje k pilotování aerodynamicky řízených dvoumístných letadel do celkové vzletové hmotnosti 600 kg.

Jestliže jste doposud neletěli v malém sportovním letadle a uvažujete o pilotním výcviku, kontaktujte nás a vyzkoušejte seznamovací let!

 Vstupní požadavky

 • Pilotní žák musí dosáhnout 15 let věku, u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
 • Pilotní žák dále potřebuje osvědčení zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře, který je pověřen ho vydávat.
 • Před prvním samostatným letem musí být žák držitelem Omezeného průkazu radiotelefonisty.
 • Pro každého žáka je vhodné být členem LAA ČR.

 Výuka teorie

Teoretická část obsahuje předměty:

 • Aerodynamika a mechanika letu
 • Letecké motory
 • Letecké přístroje
 • Vrtule
 • Stavba a konstrukce letadel
 • Letecké předpisy
 • Letecká meteorologie
 • Letecká navigace
 • Spojovací postupy a předpisy

Přednáší se v učebně Aeroklubu Kolín, nebo individuálně po dohodě s absolventy výcviku.

1. Teorie je rozdělena do dvou částí. Po absolvování první části můžete prvně do vzduchu.

2. Osnovami UL je předepsáno 45 hodin výše uvedených předmětů.

3. Součástí teoretické přípravy je kurz radiooperatéra letadlových stanic (dnes radiotelefonisty letecké pohyblivé služby). Zkoušku radiotelefonisty si zařídí žák samostatně na Českém telekomunikačním úřadu v Praze, nejdéle před prvním sólem.

 Praktický výcvik

1. Létání se klasifikuje čtyřmi stupni. Při 1. a 2. pokračuje žák další lekcí, při hodnocení známkou 3 opakuje lekci znovu a pokud žák získá stupeň 4, je nutné vrátit se ve výcviku o jednu lekci zpět.

2. Osnova LAA ČR určuje celkový minimální nálet potřebný k získání praxe 20 letových hodin. Upozorňujeme, že jde o osnovami předepsané minimum, jehož absolvování samo o sobě v žádném případě neopravňuje k získání pilotního průkazu! Dle našich zkušeností je lepší počítat s 25–30 hodinami k bezvadnému zvládnutí pilotáže.

 Závěr kurzu

K závěrečné zkoušce je nutné splnit všechny letové úlohy dané osnovou. Skládá se z přezkoušení z teorie a techniky pilotáže letadla.

Pokud tedy žák splní základní osnovu a je dle instruktora připraven ke složení závěrečných zkoušek, o vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky přivolaný inspektor LAA ČR.

 Cena výcviku a platební podmínky

Celková cena výcviku se liší od typu, který si zvolíte pro svůj výcvik. Částka za výcvik se nevyžaduje celá, ale před jednotlivým letem nebo letovým dnem by měl mít uchazeč složenou zálohu na svém letištním účtu. Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem. Níže uvedená základní cena obsahuje 20 hodin letového výcviku včetně poplatků za instruktora.

 

Cena výcviku s DPH
60 000 Kč

 

Kontakty na instruktory ULL (A) naleznete ZDE