Vzhledem k udržované travnaté ploše zůstává letiště domovem pro kriticky ohrožený druh, sysla obecného.

Pro jeho podporu se letiště ve spolupráci s Agenturou ochrany krajiny a přírody ČR účastní programu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy“, který je dotován Finančním mechanismem EHP/Norska a Ministerstvem životního prostředí.

 

sysel-obecny