Přeškolení na jiný typ letadla

Do tohoto výcviku může být zařazen pouze pilot, který je držitelem již platného pilotního průkazu pro kvalifikaci UL. Toto přeškolení na typ provádí letecký instruktor UL, který je přeškolen na daný typ letadla. Instruktor odpovídá za stanovení rozsahu jak teoretické, tak praktické části, tak aby přeškolující se pilot zvládl bezpečně všechny režimy nového typu letounu. Výcvik probíhá podle osnovy UL 3, hlava 6. Celkem odlétaných letů ve dvojím je 9 o délce 1 h 15 min a sólo letech v počtu 7 startů a 1 h strávené ve vzduchu.