Soukromý pilot letounů – PPL (A)

 

Cílem výcviku soukromého pilota letounů je vycvičit žáka na úroveň způsobilosti v technice pilotáže a v obsluze jednopilotních, jednomotorových, pístových letounů z hlediska teoretických i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) a vyhověl požadavkům držitele kvalifikace PPL. Držitel licence PPL může vykonávat výhradně soukromé lety nikoli lety za úplatu.

Vstupní požadavky

 • Žadatel o PPL musí mít platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy – vstupní prohlídka ÚLZ
 • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 16 let.
 • Před prvním samostatným letem musí být žák držitelem Omezeného průkazu radiotelefonisty (OFL)
 • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky PPL je 17 let.

Průběh výcviku

Po splnění vstupních požadavků je možné zahájit výcvikový kurz, který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická část obsahuje předměty:

 • letecký zákon
 • všeobecné znalosti letadla
 • plánování a provedení letu
 • lidská výkonnost a omezení
 • meteorologie
 • navigace
 • provozní postupy (předpisy)
 • základy letu a spojení

Žák absolvuje část předmětů před zahájením praktického výcviku a zbytek v jeho průběhu. Většina teoretických znalostí je získávána formou samostudia a předletových a poletových brífingů.

Praktická část obsahuje 45 letových hodin. Výcvik probíhá na letišti v Kolíně, během kterého navštívíte i další letiště v České republice a je zde možnost i létání na zahraniční letiště v Německu nebo Rakousku. Naučíte se létat na řízená letiště jako jsou Pardubice nebo Brno Tuřany. Celková délka výcviku je převážně dána časovými možnostmi uchazeče a přízní počasí. V praxi se celková délka výcviku pohybuje od 2 do 8 měsíců po zahájení.

Zkoušky

Teoretickou zkoušku lze vykonat již v průběhu praktického výcviku (hned po zahájení). Zkouška se provádí na Úřadě pro civilní letectví v Praze a skládá se z devíti předmětů. Každý test musí být proveden s minimálně 75% úspěšností.

  

Praktická zkouška může být provedena po úspěšném složení zkoušky teoretické. Před jejím provedením je nutné splnit všechny letové úlohy dané osnovou. Skládá se z přezkoušení techniky pilotáže letadla a z traťového letu na řízené letiště.

Cena výcviku a platební podmínky

Celková cena výcviku se liší od typu, který si zvolíte pro svůj výcvik. Částka za výcvik se nevyžaduje celá, ale před jednotlivým letem nebo letovým dnem by měl mít uchazeč složenou zálohu na svém letištním účtu. Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem. Níže uvedené ceny obsahují 45 hodin letového výcviku včetně poplatků za instruktora. Pro kalkulaci ceny počítáme letovou dobu nikoli motorovou jako konkureční letecké školy.

Typ Imatrikulace Cena výcviku s DPH
Cessna 172 OK-KOL 207 900,- Kč


Výcvik probíhá pod vedením instruktorů

 • Jaroslav Jíra, Jakub Šrámek,