Požadavky

  • Před prvním samostatným letem musí uchazeč dosáhnout 15 let.
  • Zájemce musí být držitelem průkazu zdravotní způsobilosti 2. třídy (od pověřeného lékaře, případně z ÚLZ).
  • Uchazeči mladší 18 let musí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.
  • Před prvním samostatným letem musí být žák držitelem Omezeného průkazu radiotelefonisty (OFL)

 Výuka teorie

Před zahájením praktického výcviku projdou studenti školením teorie, které probíhá většinou během zimních měsíců. Je však možné začít prakticky kdykoliv samostudiem s individuálním termínem přezkoušení. Školením získáte teoretické základy pro plachtění v předmětech letecká navigace, přístroje, meteorologie, konstrukce letadel, aerodynamika, mechanika letu, letecké předpisy a provoz letadel.

 Praktický výcvik

Pro výcvik pilotů kluzáků využíváme dvojmístný kluzák L-13 Blaník (reg. OK-5036). Plachtařský výcvik se řídí výcvikovou osnovou AK-PL schválenou ÚCL. Osnova určuje pořadí a počet startů a hodin v jednotlivých úlohách, kde udává i minimální počty letů. Tato osnova je nastavena tak, že minimální počty hodin a startů postačují jen velmi zručným studentům mnohdy již s leteckými zkušenostmi. Záleží na věku, individuálních schopnostech a časových možnostech žáka, za jakou letovou dobu je schopen výcvik odlétat.
vycv_l13wing

Pohled na křídlo z L-13 

První část se samozřejmě létá na dvoumístných kluzácích s instruktorem. Zahrnuje seznamovací let, přímé lety, mírné a ostré zatáčky, pády, skluzy, lety po okruhu, opravy vadných přistání, řešení mimořádných situací a vývrtky. Následuje přezkoušení a první samostatný let. Po splnění všech samostatných úloh a navigačním letu je žák připraven k pilotní zkoušce. Tu provádíte s examinátorem Aeroklubu České republiky po úspěšném složení testů z teoretických předmětů školených během zimní přípravy. Po úspěšném složení teoretické i praktické části se z vás stává pilot kluzáků.

 Cena a doba výcviku

Aeroklubové létání na větroních je především kolektivním sportem. Provoz kluzáků vyžaduje přesnou součinnost jistého počtu plachtařů, proškolených účastníků letištního provozu, kteří se spolupodílí na organizaci každého letového dne, kde se neobejdou jeden bez druhého.

Uchazeči tak mají možnost výběru ze dvou základních druhů praktického výcviku. Jedním typem je Aerovleková osnova, kde se naučí vzlétat pouze prostřednictvím aerovleku – výcvik trvá kratší dobu, je méně závislý na počtu účastníků (stačí pilot vlečného letounu, instruktor a asistent u křídla) a je nepatrně dražší. Dalším typem je Univerzální osnova, která je více závislá na počtu zúčastněných plachtařů v provozu. Vzlétá se kombinovaně aerovlekem i navijákem, kde je kromě instruktora potřeba startér, navijákař, traktorista a dva asistenti u křídel.

 

Typ osnovy Přibližná cena vč. DPH Přibližná doba výcviku
Aerovleková od 30 000 Kč 2–5 měsíců
Univerzální od 23 000 Kč 1 rok

 

V případě zájmu volejte vedoucího výcviku Václava Sehnala +420 724 069 641 nebo pište na SehnalV@seznam.cz.