Seminář pro všeobecné letectví 2021 – videozáznam a prezentace

Videozáznam nahraných prezentací v rámci Semináře pro všeobecné letectví 2021, který se bohužel v letošním roce, s ohledem na přijatá opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, nemohl konat za účasti letecké veřejnosti.

Na webové stránce https://aim.rlp.cz/?p=seminar-vseobecne-letectvi-2021 máte k dispozici veškeré prezentace ke stažení včetně těch, ze kterých nebyl pořizován videozáznam.